Klijenti

Naši klijenti su trgovačka društva i osobe iz javnog sektora.
Ugovoreni angažmani grupirani su u:

  • Revizije financijskih izvještaja: trgovačka društva koja se bave proizvodnjom, trgovinom, turizmom, i uslugama, komunalna društva i neprofitne institucije
  • Revizije projekata financiranih iz EU fondova: javni i privatni sektor
  • Poslovni konzalting: trgovačka društva u djelatnosti prerade ribe, sireva, trgovina
  • Izrada investicijskih studija i planova razvoja: planovi razvoja i izrada studija isplativosti ulaganja u turizmu, proizvodnji i poljoprivredi
  • Organiziranje i vođenje poslovnih knjiga: za poljoprivredne, proizvodne, turističke i uslužne djelatnosti
  • Savjetovanje ili vođenje postupka javne nabave za klijente koji nemaju educirane vlastite kadrove
  • Obračuni plaća kod malih i srednjih poduzetnika
Želite li započeti ili unaprijediti svoje poslovanje?
Kontaktirajte nas preko našeg obrasca